rss
12/09/2021
EN   UA

Час i Події

#2021-49

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
American-Ukrainian Club \ Неправильні дієслова

Еволюція англійської граматики веде до поступового вимивання неправильних дієслівних форм. До такого висновку прийшли лінгвісти, що зібрали статистику вживання неправильних дієслів за 1200 років.

97 відсотків англійських дієслів називаються правильними: вони в минулому часі мають одне і те ж закінчення "-ed". У трьох відсотків закінчення минулого часу, що залишилися, інші, тому дієслова називаються неправильними.

Так, в староанглійській мові існувало 177 таких дієслів. До XIV століття їх залишилося 145. До XX століття їх налічується тільки 98. Протягом найближчих 500 років, принаймні, 15 з них стануть правильними. Учені навіть передбачають, які саме дієслова зазнають зміни: to bid, to shed, to slay, to slit, to sting, to wed.

Але темпи, за котрими рухається цей процес, надто повільні, так що неправильних дієслів на наш вік ще досить. Отож, усе, що могли пояснити вам в англійській мові, ми пояснили, залишилися тільки речі, котрі просто треба вивчити. Вперед! По три-чотири слова на день - і за кілька місяців ви будете єдиною людиною на планеті, котра знає усі англійські неправильні дієслова!

 

Base form

Past Indefinite

Past Participle

Translation

arise

arose

arisen

виникати, з'являтися

awake

awoke

awoken

будити

be

was, were

been

бути, знаходитися

bear

bore

borne, born

приносити, нести; народжувати

beat

beat

beaten

бити

become

became

become

ставати

beget

begot

begotten

породжувати

begin

began

begun

починати

behold

beheld

beheld

дивитися, споглядати

bend

bent

bent

гнути

bereave

bereaved, bereft

bereaved, bereft

позбавляти

beseech

besought, beseeched

besought, beseeched

благати

bet

bet, betted

bet, betted

тримати парі

bid

bade, bid

bidden, bid

пропонувати ціну, добиватися

bind

bound

bound

в'язати, зв'язувати

bite

bit

bitten, bit

кусати

bleed

bled

bled

кровоточити

blow

blew

blown

дути

break

broke

broken

розбивати

breed

bred

bred

розводити

bring

brought

brought

приносити

broadcast

broadcast, broadcasted

broadcast, broadcasted

віщати, вести радіопередачу

build

built

built

будувати

burn

burned, burnt

burned, burnt

палити, горіти

burst

burst

burst

вибухати

buy

bought

bought

купувати

cast

cast

cast

кидати

catch

caught

caught

ловити

choose

chose

chosen

вибирати

cling

clung

clung

чіплятися; прилипати

come

came

come

приходити

cost

cost

cost

коштувати

creep

crept

crept

повзати

cut

cut

cut

різати

deal

dealt

dealt

роздавати; торгувати

dig

dug

dug

копати

dive

dived, dove

dived

пірнати

do

did

done

робити

draw

drew

drawn

тягнути; малювати

dream

dreamed , dreamt

dreamed, dreamt

мріяти

drink

drank

drunk

пити

drive

drove

driven

водити машину, їздити

dwell

dwelt

dwelt

жити, проживати, мешкати

eat

ate

eaten

їсти

fall

fell

fallen

падати

feed

fed

fed

годувати

feel

felt

felt

відчувати

fight

fought

fought

боротися

find

found

found

знаходити

fit

fit , fitted

fit, fitted

пасувати, пристосовувати, оснащувати, вмонтовувати

flee

fled

fled

тікати

fling

flung

flung

метати, кидати

fly

flew

flown

літати

forbear

forbore

forborne

утримуватися

forbid

forbade , forbid

forbidden

забороняти

forecast

forecast , forecasted

forecast , forecasted

передбачати

foresee

foresaw

foreseen

передбачати

foretell

foretold

foretold

провіщати

forget

forgot

forgotten

забувати

forgive

forgave

forgiven

прощати

forgo

forwent

forgone

відмовлятися

forsake

freeze

forsook

froze

forsaken

frozen

покидати, залишати

замерзати

get

got

got

отримувати

give

gave

given

давати

go

went

gone 

йти

grind

ground

ground

молоти

grow

grew

grown

рости

hang

hung, hanged

hung, hanged

висіти, вішати

have

had

had

мати

hear

heard

heard

чути

hew

hewed

hewed, hewn

рубати

hide

hid

hidden, hid

ховати

hit

hit

hit

ударяти

hold

held

held

тримати

hurt

hurt

hurt

заподіювати біль

keep

kept

kept

зберігати, продовжувати

kneel

knelt , kneeled

knelt, kneeled

ставати на коліна


knit

knit, knitted

knit, knitted

в'язати

know

knew

known

знати

lay

laid

laid

класти

lead

led

led

вести

lean

leaned, leant

leaned, leant

нахилятися

leap

leaped, leapt

leaped , leapt

скакати, стрибати

learn

learned, learnt

learned , learnt

вивчати

leave

left

left

покидати

lend

lent

lent

давати у позику

let

let

let

дозволяти

lie

lay

lain

лежати, бути розташованим

light

lighted, lit

lighted , lit

освітлювати, запалювати

lose

lost

lost

втрачати

make

made

made

робити

mean

meant

meant

означати

meet

met

met

зустрічати

mislead

misled

misled

вводити в оману

mistake

mistook

mistaken

помилятися

mow

mowed

mowed , mown

косити, жати

partake

partook

partaken

брати участь

pay

paid

paid

платити

plead

pleaded, pled

pleaded, pled

виступати в суді, благати

prove

proved

proved , proven

доводити

put

put

put

класти, покласти

quit

quitted , quit

quitted , quit

покидати

read

read

read

читати

rid

rid , ridded

rid , ridded

звільняти

ride

rode

ridden

їздити, кататися, їхати верхи

ring

rang

rung

дзвонити

rise

rose

risen

сходити

run

ran

run

бігти

saw

sawed

sawed , sawn

пиляти

say

said

said

говорити, сказати

see

saw

seen

бачити

seek

sought

sought

шукати

sell

sold

sold

продавати

send

sent

sent

посилати

set

set

set

встановлювати

sew

sewed

sewed , sewn

шити

shake

shook

shaken

трясти

shave

shaved

shaved , shaven

голити

shear

sheared

sheared , shorn

стригти

shed

shed

shed

проливати

shine

shone

shone

блищати

shit

shitted, shat

shitted, shat

паскудити

shoot

shot

shot

стріляти

show

showed

shown , showed

показувати

shred

shred, shredded

shred, shredded

шматувати, розповзатися

shrink

shrank, shrunk

shrunk, shrunken

осідати, давати усадку

shut

shut

shut

закривати

sing

sang

sung

співати

sink

sank

sunk , sunken

тонути

sit

sat

sat

сідати

slay

slew

slain

вбивати |

sleep

slept

slept

спати

slide

slid

slid

ковзати

sling

slung

slung

кидати, жбурляти

slit

slit

slit

розрізати, розщеплювати

smell 

smelled , smelt

smelled , smelt

нюхати

sow

sowed 

sowed, sown 

сіяти

speak

spoke

spoken

говорити, розмовляти

speed

sped , speeded

sped , speeded

мчати

spell 

spelled , spelt

spelled , spelt

вимовляти по буквах

spend

spent

spent

витрачати

spill

spilled, spilt

spilled , spilt

проливати, розсипати

spin

spun, span

spun

прясти; вертіти(ся)

spit

spat

spat

плювати(ся), мжичити

split

split

split

розколювати, розділяти

spoil

spoiled, spoilt

spoiled, spoilt

псувати

spread

spread

spread

поширювати

spring

sprang , sprung

sprung

скакати, стрибати

stand

stood

stood

стояти

steal

stole

stolen

красти

stick

stuck

stuck

встромляти

sting

stung

stung

жалити

stink

stank , stunk

stunk

смердіти

strew

strewed

strewed, strewn

розкидати

stride

strode

stridden

крокувати

strike

struck

struck, stricken

ударяти, бити

string

strung

strung

зав'язувати

swear

swore

sworn

присягатися

sweep

swept

swept

підмітати

swell

swelled

swollen, swelled

надуватися

swim

swam

swum

плавати

swing

swung

swung

гойдати, колихати

take

took

taken

брати

teach

taught

taught

учити

tear

tore

torn

рвати

tell

told

told

говорити, розповідати

think

thought

thought

думати

thrive

throve, thrived

thriven , thrived

процвітати

throw

threw

thrown

кидати

thrust

thrust

thrust

штовхати, лізти, нав'язувати

tread

trod

trodden , trod

ступати, крокувати

understand

understood

understood

розуміти

upset

upset

upset

турбувати

wake

waked , woke

waked , woken

прокидатися, будити

wear

wore

worn

носити

weave

wove

woven

ткати

wed

wedded , wed

wedded , wed

одружуватися

weep

wept

wept

плакати

wet

wet , wetted

wet , wetted

зволожувати

win

won

won

вигравати

wind

wound

wound

витися

withdraw

withdrew

withdrawn

віднімати, вилучати

withhold

withheld

withheld

утримувати

withstand

withstood

withstood

витримати, встояти

wring

wrung

wrung

скручувати

write

wrote

written

писати

Dialogues

Частина мови - величина змінна

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com