rss
12/09/2021
EN   UA

Час i Події

#2021-49

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді

Real Estate

1. Simple Future Tense

Тема,названа в англійських підручниках Simple Future Tense (простий майбутній час), насправді вельми непроста. Для цього є дві причини.

Першу з них можна назвати технічною - даний час (інакше він називається Future Indefinite Tense) утворюється за допомогою особливих допоміжних дієслів - shall або will. Спочатку, в британському варіанті мови, дієслово shall уживалося в першій особі, а will - у другій і третій. American English спростив ситуацію, і will уживається у всіх особах:

I will (he will) do it tomorrow. - Я зроблю (він зробить) це завтра.

Проте і для shall залишається місце, хоч і не таке помітне. Про співвідношення дієслів shall і will і про те, коли вони міняються місцями, ми поговоримо нижче.

Дієслово will дуже часто скорочується в живій мові: will = ‘ll, will not = won't:

I simply won't have time for it. - У мене просто не буде часу для цього.

Відзначимо, що початківці часто «спотикаються», плутаючи друге із цих скорочень із словом want. Ці слова схожі тільки на перший погляд; треба просто звикнути до них.

У побудові майбутнього часу є одна тонкість, знання якої позбавить вас від багатьох помилок. Розглянемо для прикладу речення:

Я співатиму. - I will sing.

І в англійській, і в українській після допоміжного дієслова стоїть смислове дієслово в інфінітиві, проте в даному випадку англійський інфінітив позбавлений своєї головної ознаки - частинки to. Чому? Річ у тому, що will - це модальне дієслово (так само як can або must) і воно «відміняє» вживання частки to після себе. Здавалося б, яка різниця: дієслово в І-ій формі або в інфінітиві без частинки to - адже вони виглядають однаково. Ця різниця виявляється в двох випадках. По-перше, це відноситься до дієслова to be:

There will be some work for you on Friday. - В п'ятницю для вас буде деяка робота.

По-друге, модальні дієслова (візьмемо знову ж таки для прикладу must і саn) свого інфінітива не мають, і, значить, в простому майбутньому часі вони взагалі стояти не можуть. Їх місце займають «заступники» - to have (to) і to be able (to):

You will have to stay at home. - Вам доведеться залишитися удома.

Soon he will be able to read. - Скоро він зможе читати.

Є тільки один спосіб сказати по-англійськи:

Я не зможу (зробити щось). - I won't be able (to do something).

I won't be able to arrange this meeting. - Я не зможу організувати цю зустріч.

Will you be able to accept our invitation? - Ви зможете прийняти наше запрошення?

У англійській мові є й інші способи виразу майбутнього часу - це друга серйозна трудність для слов'яномовних студентів. Дуже часто зустрічається зворот to be going to. Його зазвичай перекладають як «збиратися», «мати намір», проте ця відповідність неповна. Погляньте:

When are you going to pay this bill? - Коли ви збираєтеся сплатити цей рахунок?

Be careful, Bob! You are going to fall. - Обережніше, Боб! Ти (зараз) впадеш.

У другому випадку Боб зовсім не збирається падати, проте тут вжитий той же зворот.

Справа ускладнюється тим, що є ще й інші способи виразу майбутнього часу. Почнемо з того, що простіше. Фраза в теперішньому часі може повідомляти і про майбутні події:

I'm leaving tomorrow. - Я їду завтра.

The train leaves at 7 p.m. - Потяг відходить о 7 годині вечора.

Зверніть увагу на цікаву деталь: час Present Continuous вживається, коли йдеться не просто про плани, а про конкретні приготування, а Present Indefinite - тільки якщо мовиться про розклади (потягів, спектаклів, передач і т.д.):

What are you doing this weekend? - Що ви робите в ці вихідні?

What time does the concert start? - Коли починається концерт?

 

 

2. Зворот TO BE GOING TO

Оборот to be going to насправді теж має два варіанти вживання:

1) еквівалент майбутнього часу

I'm going to sell this car. - Я продаватиму цю машину.

2) нарівні з іншими дієсловами в тільки що згаданій конструкції (Present Continuous), зберігаючи значення «йти», «їхати», також описує дію, направлену на майбутнє.

I'm going to Boston next week. - Наступного тижня я їду до Бостона.

Як підтвердження відмінності - в першому випадку можна вжити розмовну форму gonna (I'm gonna sell it), а в другому - не можна.

А зараз найскладніша проблема - коли краще використовувати зворот to be going to, а коли простий майбутній час з дієсловом will? Однозначної відповіді немає, нерідко можна сказати і так, і так. Спробуємо описати відмінності. Знову ж таки, основних ситуацій дві: коли людина говорить про себе (тобто вона щось вирішила зробити) і коли вона просто говорить про майбутні події, тобто ніби передбачає їх).

Для того, щоб передбачити майбутні події, використовуються обидві конструкції. Іноді вони йдуть одна за одною - to be going to підкреслює намір, а will перераховує деталі або коментує їх:

We're going to have dinner this Sunday. There'll be five of us. - Oh, that'll be nice. - Ми влаштовуємо обід в цю неділю. Нас буде п'ятеро. - Це буде славно.

Але є й інша ідея, менш звична для нас. То be going to показує зумовленість подій, тоді як will просто констатує факт:

Look at these clouds - it's going to rain soon. - Подивися на ці хмари - скоро буде дощ.

She's going to have а baby in May. - В травні вона народжуватиме.

Be careful! You're going to break this chair. - Обережно! Ти зламаєш цей стілець.

Ще раз потрібно підкреслити - людина зовсім не збирається ламати стілець; її дії зумовлюють цей результат, як хмари - дощ, а вагітність - пологи. І ще один досить тонкий момент: якщо зворот to be going to не називає конкретного часу, то мається на увазі саме найближче майбутнє, тоді як will тяжіє до більш віддаленої перспективи.

Проте ситуація змінюється, коли ми говоримо про плани, наміри. Якщо рішення про майбутню дію прийняте наперед - вживається to be going to;

якщо рішення прийнято на місці, спонтанно - вживається will.

I left my wallet at home. - Don't worry, I'll lend you $20. - Я забув удома гаманець. - Не турбуйся, я позичу тобі 20 доларів. (Рішення приймається на місці.)

 

Пізніше ви можете сказати:

I'm going to lend you the money. Do you still need it? - Я позичу тобі гроші (грошей). Вони тобі ще потрібні?

 

Ще приклади «миттєвої реакції»:

Somebody is knocking at the door. - I'll open it. - Хтось стукає в двері. - Я відчиню.

This suitcase is very heavy. - I'll help you. - Ця валіза дуже важка. - Я тобі допоможу.

Where's my jacket? - I'll go and get it for you. - Де моя куртка? - Я сходжу принесу її тобі.

Є типовий випадок, коли вживається тільки will - після ввідних слів I think, I'm sure, I expect, і т.п.:

I think we'll see you tomorrow. - Гадаю, ми завтра тебе побачимо.

I'm sure it'll be all right. - Я упевнений, що все буде в порядку.

Нарешті, згадаємо ще один зворот - to be about to, який вказує на найближче майбутнє:

The lesson is about to start. - Урок скоро розпочнеться.

She is about to cry. - Вона ось-ось заплаче.

Слід зазначити, що оборот to be going to настільки популярний в живій мові, що для нього виробилася особлива форма-скоромовка - gonna:

Don't worry, it's gonna be all right! - He турбуйся, все буде в порядку!

 

 

3. Додаткові значення SHALL

Тему про майбутній час необхідно доповнити матеріалом про інші значення дієслів shall, will і їх форми минулого часу should, would. Ці слова в англійській мові живуть як би в двох площинах: з одного боку, їх граматичні функції, а з іншої - їх додаткові значення, якими «обросло» кожне з них.

Спочатку поговоримо ще трохи про граматику. Результатне, британське, правило утворення майбутнього часу свідчило: shall уживається в І-ій особі (I, we), а will - в ІІ-ій і ІІІ-ій. Всі знають, що американці на практиці «не визнають» це правило, вживаючи will у всіх особах. Проте потрібно запам'ятати: коли фраза виражає сильну емоцію (рішучість, наказ і т.д.), shall і will міняються місцями. Багато освічених американців і сьогодні зберігають цей відтінок в мові: shall може замінювати will в будь-якій особі, підкреслюючи відповідальність або рішучість того, що говорить:

The enemy shall not pass! - Ворог не пройде!

I give you my word: the work shall be finished by Friday. - Даю вам слово: робота (обов'язково) буде закінчена до п'ятниці.

Так, гаслом поборників прав людини в 60-і роки стало:

We shall overcome! - Ми (обов'язково) переможемо!

SHALL вживається в питаннях, коли той, що говорить чекає поради, вказівки, пропонує свої послуги:

Shall I wait for you? - Мені вас почекати?

Shall I bring you some tea? - Принести вам чаю?

Порівняйте:

What shall I do? - Що мені робити? (я чекаю вказівок)

What will I do if...? - Що я робитиму, якщо...? (звичайне питання)

У повсякденній мові на цей нюанс часто не звертають уваги і замість shall в подібних випадках вживають should. Проте в мові освічених людей він присутній.

 

 

4. Додаткові значення WILL

Перш за все, слово will має дуже важливе значення як іменник:

 

1) will - воля, бажання

Не has а strong (weak) will. - У нього сильна (слабка) воля.

Не doesn't have the will power to give up smoking. - У нього не вистачає сили волі, щоб кинути палити.

She has lost the will to live. - Вона втратила волю до життя.

You саn come and go at will. - Ви можете приходити і йти за бажанням.

God's will = the will of God - Божа воля

Один з відтінків цього значення виділяється особливо:

will = last will - заповіт

to make а will - складати заповіт

In his will, he didn't even mention Jim. - В своєму заповіті він навіть не згадав Джима.

Подивіться, як іменник в цьому значенні легко переходить в дієслово, не змінюючи форми (це явище називається конверсією):

She willed the house to her son. - Вона заповідала будинок своєму синові.

Отже, перед нами дивовижне явище - два різних дієслова will. Перше - модальне (не має ні інфінітива, ні -ing-форми), виконує граматичну функцію - одним словом, сильне дієслово. Друге - звичайне, слабкіше дієслово; його основне значення:

 

2) will - проявляти волю, бажання

You can join us if you will. - Ви можете приєднатися до нас, якщо побажаєте.

То will is not enough, you have to do something. - Хотіти (одного бажання) недостатньо, треба щось робити.

Рекомендуємо вам звернути особливу увагу на вживання -ing-форми цього дієслова:

She is willing to answer your questions. - Вона охоче відповість на ваші питання.

How much are you willing to pay? - Скільки ви готові (згодні) заплатити?

Не is unwilling to talk to you. - Він не бажає говорити з вами.

God willing, there will be rain next week. - Бог дасть, наступного тижня піде дощ.

Не testified unwillingly. - Він неохоче надавав свідчення.

 

3) will в II-ій особі уживається для виразу ввічливого прохання або запрошення:

Will you please sit down? - Сядьте, будь ласка.

Will you have а cup of tea? - Можна вам запропонувати чашку чаю?

Проте не забувайте, що ввічливий характер такої фрази в першу чергу пов'язаний з інтонацією, яка на папері передається знаком питання. Погляньте на першу фразу - адже тут немає ніякого питання; а зараз ми її вимовимо роздратованим тоном:

Will you please sit down! - Та сядьте ж ви!

 

 

5. Додаткові значення WOULD і SHOULD

WOULD

1) Ще більший ступінь ввічливості; давайте зіставимо декілька варіантів «з наростанням ввічливості»:

Open the window please.

Will you please open the window?

Won't you please open the window?

Would you please open the window? - Будьте добрі, відчиніть вікно.

2) Всім відомий і надзвичайно вживаний вираз I would like = I'd like - як м'якший еквівалент слова want:

I'd like to sleep if you don't mind. - Я б хотів поспати, якщо ви не заперечуєте.

Невелика деталь: цей зворот не має негативної форми:

Would you like to sleep? - No, I don't want to (sleep). - He хочете поспати? - Ні, я не хочу.

Ще один аналогічний оборот показує перевага:

I would rather = I'd rather - Я б краще

How about а drink? - I'd rather eat something. - Як щодо випивки? - Я б краще поїв чого-небудь.

3) Would описує звичну дію у минулому (частковий еквівалент обороту used to):

We used to work in the same building. We would have lunch together. - Раніше ми працювали в одній будівлі. Ми зазвичай разом обідали.

4) Would має і граматичні функції - він задіяний в правилі узгодження часів і в так званих умовних пропозиціях, але тут ми про це говорити не будемо.

 

SHOULD

1) Найчастіше це слово перекладається як «слід», «треба»; з його допомогою дають поради, побажання:

You should eat more fruit. - Вам слід їсти більше фруктів.

At this age а child should be able to read. - В цьому віці дитині треба уміти читати.

2) У поєднанні з перфектною конструкцією should показує, що порадою не скористалися (дія не реалізована):

Не should have called the police. - Йому треба було викликати поліцію.

You should have seen his face at the moment. - Ви б бачили його обличчя в той момент.

3) Два корисні ідіоматичні звороти:

(What's his phone number?) - How should I know? - (Який у нього телефон?) - Звідки мені знати?

(Give me the money.) - Why should I? - (Дай мені грошей.) - З якої статі?

І на завершення ще одне чудове прислів'я, яке підсумовує не лише цю тему, але і багато життєвих міркувань:

Where there's а will there's а way. - За бажання всього можна досягти.

Або краще: - Було б бажання, а спосіб знайдеться.

 

 

6. Home, Sweet Home

Два англійські слова house, home відповідають поняттю «будинок»:

house - будова, будівля

I live in а five-story house. - Я живу в п'ятиповерховому будинку.

Не has an apartment in Manhattan and а house in the country. - У нього квартира в Манхеттені і будинок за містом.

Слово home пов'язане з поняттям домівки:

Make yourself at home! - Відчувайте себе як вдома!

This house is our home. - Ось в цьому будинку ми живемо.

I do not feel at home in this huge house. - Я не відчуваю себе удома в цьому величезному будинку.

Boston is her home town. - Бостон - її рідне місто.

to be homesick - сумувати за домом (за Батьківщиною)

Англійське прислів'я чітко фіксує відмінність між цими словами:

Men make houses, women make homes. - Чоловіки створюють будинки, а жінки - атмосферу в них.

В Америці реклама з вигодою користується теплотою слова home - його стали використовувати для позначення житла, що продається:

You can buy а home at а reasonable price. - Ви можете купити будинок за розумною ціною.

Цікаво, що словосполучення «домашня робота» має два значення:

housework - домашня робота (наприклад, прибирання)

homework - робота додому, домашнє завдання

Наведемо ще декілька словосполучень:

household - люди, що живуть під одним дахом; іноді це перекладається як «сім'я», а іноді - як «домашнє господарство».

She is the head of the household. - Вона - голова сім'ї.

household goods - товари для будинку

household expenses - витрати по будинку

household name (household word) - ім'я або назва, відома в кожному будинку:

In the 60-s the Beatles became а household name. - В 60-і роки група Бітлз набула всенародної популярності.

housekeeping - господарювання, домоводство

housewife - домогосподарка

housewarming - новосілля

house plant - кімнатна рослина

to be under house arrest - бути під домашнім арештом

Установи, що надають послуги з догляду за дітьми і старшими людьми, називаються словом home:

children's home - дитячий будинок

nursing home - будинок для пристарілих. Але як тільки елемент співчуття зникає, міняється і переклад слова «будинок»:

madhouse - божевільня

I can't hear you, everyone is shouting; this is а madhouse. - Я вас не чую, всі кричать; це просто божевільня.

І, на закінчення, цікава ідіома:

on the house - за рахунок закладу

Our company celebrates its fifth anniversary; the champagne is on the house. - Наша компанія святкує свої п'яті роковини; шампанське - за рахунок фірми.

Продовж. у наступному номері

Dialogues

Dialogues

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com