rss
07/22/2024
EN   UA

Час i Події

#2022-08

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
Студентська палітра \ Планування англійською

Часто ми щось плануємо – поїздку, вечірку, бізнес-зустріч, урок, але іноді наші плани зриваються – рейс скасували, погода зіпсувалася, бізнес-партнер переніс зустріч, вчитель захворів. Пропонуємо навчитися говорити про планування і вирішення проблем англійською.

To plan і a plan

Найперше слово, яке приходить на думку при згадці про тему планування, це дієслово to plan – планувати. Його можна вживати по-різному. Наприклад:

smth

I have already planned our trip. – Я вже розпланував нашу поїздку.

to do smth

I planned to go on holiday in a month. – Я планував піти у відпустку через місяць.

питальне слово (what, how, when)

I need to plan how to spend my salary rationally. – Мені потрібно розпланувати, як витратити свою зарплату розумно.

прийменник

I have only planned for 5 people. – Я розраховував тільки на 5 осіб.

Фразові дієслова і сталі вирази з to plan

to plan on doing smth – мати намір зробити щось, будувати плани;

to plan on smb doing smth – розраховувати, що хтось щось зробить;

to plan smth out – розпланувати в деталях;

to go ahead as planned, to happen as planned – йти за планом;

earlier / longer / less than planned – раніше / довше / менше, ніж планувалося;

to plan ahead – планувати заздалегідь;

to plan for smth – готуватися до чогось, брати щось до уваги при плануванні.

В англійській мові слово plan може бути не тільки дієсловом, а й іменником – а plan (план, проект). Приклади словосполучень:

a plan to do smth – план щось зробити;

a plan for smth – план на щось;

under a plan – відповідно до плану, проекту;

a change of plan – зміни в планах;

to have a plan – мати план;

to come up with a plan – придумати план;

to draw up a plan – скласти план;

to keep to a plan, to stick to a plan, to follow a plan – дотримуватися плану;

to go ahead with a plan, to press ahead with a plan, to proceed with a plan – приступити до здійснення проекту / плану;

to go according to plan – піти за планом;

to make a plan – що-небудь придумати (використовується у випадках, коли є проблема і потрібно придумати, як її вирішити);

(It) sounds like a plan to me! – Чудова ідея! (Використовується, коли ми погоджуємося з чиєюсь пропозицією).

Further construction works are planned for this year under a plan to prepare the region for the next Olympic Games.

Подальші будівельні роботи плануються в цьому році відповідно до проекту підготовки регіону до наступних Олімпійських ігор.

The company has pressed ahead with the plan to lay off some members of the staff.

Компанія приступила до здійснення плану зі скорочення деяких співробітників.

If they have not contacted me by tomorrow, I’ll make a plan!

Якщо до завтра вони зі мною не зв’яжуться, я що-небудь придумаю!

Організація і планування подій

Інше часто вживане дієслово – to arrange (планувати, влаштовувати, домовлятися).

smth

I have already arranged a meeting with this client. – Я вже запланував зустріч із цим клієнтом.

to do smth

We arranged to have lunch together on Saturday. – Ми домовилися пообідати разом в суботу.

питальне слово (what, how, when)

We have not arranged where we meet yet. – Ми ще не домовилися, де зустрінемося.

that

I’ve arranged that you can borrow her home keys. – Я домовився, що ти візьмеш її ключі.

for smth

Emma arranged for the publication of her article. – Емма домовилася про публікацію її статті.

for smb to do smth

She’s arranged for her children to go to a swimming pool. – Вона записала своїх дітей в басейн.

with smb about smth

We’ve arranged with the neighbors about watering our plants while we’re away. – Ми домовилися з сусідами щодо поливання наших рослин, поки нас не буде вдома.

Від дієслова arrange утворюється іменник an arrangement – приготування; домовленість, угода. Поширені словосполучення:

to make arrangements for smth – готуватися до чого-небудь (заходу, події);

to come to an arrangement – прийти до згоди, погодити угоду;

by prior arrangement with smb – за попередньою домовленістю з будь-ким.

Найбільш близькі синоніми дієслова to arrange – фразові дієслова to set up і to line up, які перекладаються як «планувати», «організовувати».

We need to set up a meeting with our partner from Italy.

Нам потрібно організувати зустріч з нашим партнером з Італії.

Shakira is lining up with a two-week UK tour for the New Year.

Шакіра планує двотижневі гастролі по Великобританії на Новий рік.

Дієслово to map out означає «планувати щось дуже детально».

My parents mapped out all my educational path for the next 7 years.

Мої батьки розпланували все моє навчання на 7 років вперед.

У діловій розмові доречніше буде вжити наступні дієслова: to schedule – призначати, намічати, планувати і to reschedule – перенести, призначити на інше число. Вони використовуються, коли мова йде про офіційний захід, зустріч чи подію, заплановані на конкретний час.

The HR manager has a meeting with an applicant scheduled for 11 a.m.

У менеджера з персоналу призначена зустріч з кандидатом в 11 ранку.

We are sorry, but we had to reschedule Tuesday’s meeting for Wednesday.

Нам шкода, але нам довелося перенести зустріч з вівторка на середу.

Спілкуючись про намічені події, точний час або дати, які ще не відомі, можна використовувати такі слова:

provisional – попередній, умовний;

to pencil in – намічати, попередньо планувати;

not set in stone – не остаточний, не підтверджений;

to firm up (an agreement / an order / a price) – затвердити (угоду / замовлення / ціну);

to confirm – підтвердити.

А якщо все пішло не за планом?

При плануванні важливих подій вам може знадобитися така лексика:

to anticipate – очікувати, передбачати;

to allow for smth – враховувати що-небудь в плануванні;

to reckon on smth, to count on smth – розраховувати на що-небудь;

to prepare for smth – готуватися, бути готовим до будь-чого;

(Unforeseen) contingency – (непередбачена) обставина, випадковість.

If you are planning to go to Cornwall, you should allow for living expenses of Ј 20 a day.

Якщо ти плануєш поїхати в Корнуолл, тобі потрібно врахувати витрати на проживання – 20 фунтів в день.

We’ve tried to anticipate the most likely problems, but anyway it’s impossible to prepare for all the contingencies.

Ми намагалися передбачити найімовірніші проблеми, але так чи інакше неможливо бути готовим до всіх непередбачених обставин.

На випадок непередбачених обставин добре б мати запасний план:

a contingency plan – план на випадок непередбачених обставин;

a fallback plan, a plan B – запасний план;

a half-baked plan – необачний, непродуманий план;

a well-thought-out plan – добре продуманий план.

To be sure that the concert goes right, we should make a contingency plan.

Щоб бути впевненими, що концерт пройде добре, нам потрібно скласти план на випадок непередбачених обставин.

Щоб сказати, спрацював наш план чи ні, можна використовувати такі дієслова:

to fail – провалитися;

to fall through – провалюватися, зазнати невдачі;

to come to nothing – ні до чого не призвести;

to come off – вдаватися;

to succeed – вдаватися, закінчуватися успішно.

So much effort, so many worries, and everything has come to nothing!

Так багато сил, так багато переживань, і все скінчилося нічим!

I had wanted it to be a surprise for you, but my plan did not come off.

Я хотів, щоб це був сюрприз для тебе, але мій план не вдався.

Існує низка хороших фразеологізмів на цю тему:

Do not count your chickens before they hatch. – Не радій завчасно.

She had already started planning her next trip to New York, but I told her not to count her chickens before they hatched.

Вона вже почала планувати свою наступну поїздку в Нью-Йорк, але я сказав їй не радіти завчасно.

Do not hold your breath. – Коли рак на горі свисне. / Не сподівайся.

– They promised to give me the contract by the end of the month.

– Yeah, do not hold your breath!

– Вони обіцяли дати мені контракт до кінця місяця.

– Ага, і не сподівайся!

We’ll cross that bridge when we come to it. – Спробуймо вирішувати проблеми у міру їх надходження.

– And what if we do not have enough teachers in September to start the new school year?

– Well, I think we’ll cross that bridge when we come to it.

– А що, якщо у нас буде недостатньо вчителів у вересні, щоб почати новий навчальний рік?

– Ну, я думаю, що треба вирішувати проблеми в міру їх надходження.

Джерело: «Англійська мова» (https://opentalk.org.ua/langstory/planuvannya-anglijskoyu/)

Як це: повернутись в Україну після навчання за кордоном

Чи варто йти на неоплачуване стажування?

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - Dropshipping suppliers