rss
05/29/2023
EN   UA

Час i Події

#2022-08

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
American-Ukrainian Club \ Артиклі з конкретними й абстрактними іменниками
Артиклі з конкретними й абстрактними іменниками (articles with concrete and abstract nouns) не використовуються, якщо ці іменники є незлічуваними і вживаються в загальному сенсі. Такі іменники не мають форми множини.

He prefers quality to quantity.
Він надає перевагу якості над кількістю.
Конкретні й абстрактні іменники можуть бути не тільки незлічуваними, а й злічуваними. Понад те, вони можуть переходити з одного розряду іменників в інший. Щоб інформація про вживання артиклів з конкретними і абстрактними іменниками не стала роздробленою, а чітко й ясно відклалася в нашій голові після прочитання статті, ми розглянемо випадки використання неозначеного артикля (або його відсутність) у вигляді переліку ситуацій та випадків із прикладами. Отже, приступимо.
Незлічувані іменники, які будуть присутні нижче, не мають форми множини в англійській мові і не вживаються з неозначеним артиклем: advice (порада), behavior (поведінка), equipment (спорядження, обладнання), furniture (меблі), hair (волосся) , health (здоров’я), homework (домашнє завдання), information (інформація), knowledge (знання), luggage (багаж), money (гроші), music (музика), news (новини), progress (прогрес), traffic (дорожній рух), travel (подорож), wealth (багатство), weather (погода) та інші.
Information rules the world.
Інформація править світом.
We are all hoping for good news.
Ми всі сподіваємося на хороші новини.
During the trip we had dry warm weather.
Під час нашої подорожі погода була сухою і теплою.
Money is everything for him.
Гроші – це все, що він цінує.
Якщо при використанні зазначених слів виникає потреба висловити їх середнє арифметичне значення, нам допоможуть такі вирази, як: a piece of, an item of, a word of, an article of, a sum of і т. д.: a piece of work (окремо виконана робота), a piece of advice (одна порада), an item of news (новина), a sum of money (певна сума грошей), an article of furniture (предмет меблів), etc. До речі, слово «погода» (weather) вживається у множині лише у фразі in all weathers (в будь-яку погоду, за будь-яких погодних умовах).
Певна група іменників в англійській мові може бути як злічуваною, так і незлічуваною. Однак, у цьому випадку ми будемо спостерігати дуже істотну різницю в значенні. Слово, використане в загальному сенсі, буде позбавлене артикля. Неозначений артикль при такому іменнику вкаже на конкретний прояв будь-якого поняття. Які ж слова входять в цю групу слів? Ось лише кілька: air, beauty, business, charm, cold, dinner, education, experience, grammar, history, language, law, light, memory, speech, study, time, work та інші.
Зверніть увагу:
Business (справа, промисел, заняття) – a business (метушня):
I make it my own business to check the monthly accounts.
Я вирішив, що перевіряти щомісячні рахунки буду самостійно.
What a business it is!
Яка метушня!
Charm (чарівність, чарівність) – a charm (талісман, амулет):
She is a woman of great charm.
Вона – дуже приваблива жінка.
He keeps a rabbit’s paw as a lucky charm.
Він зберігає кролячу лапку як талісман на удачу.
Law (право) – a law (закон, судовий процес):
She’s going to study law at university.
Вона має намір вивчати право в університеті.
There is a law against drinking in the street.
Є закон, який забороняє розпивання спиртних напоїв на вулиці.
А ось деякі незлічувані іменники, які позначають речовину, можуть ставати злічуваними і висловлювати вид, сорт, порцію, конкретний предмет: brandy, cheese, coal, coffee, detergent, food, glass, iron, jam, meat, medicine, metal, paper, perfume, soup, stone, tea, whisky, wine, wood та інші.
I prefer hard cheeses, like Cheddar.
Я люблю тверді сири, такі, як Чедер.
I’m allergic to certain foods.
У мене алергія на певні продукти харчування.
She knows a lot about herbal medicines.
Вона багато знає про лікарські засоби, приготовані з рослин.
Зверніть увагу:
Glass (скло) – a glass (стакан)
Iron (залізо) – an iron (праска)
Coffee (кава) – a coffee (одна чашка кави)
Для книжкового стилю в англійській мові властиве вживання неозначеного артикля з абстрактними іменниками, які мають при собі описове означення. У цьому випадку автор прагне підкреслити особливий різновид або незвичайний прояв того чи іншого абстрактного поняття.
After a fairly long silence the Captain continued.
Після досить довгого мовчання капітан продовжив.
I felt an unbearable weariness was oppressing me.
Я відчував, як на мене накочується нестерпна втома.
Сподіваємось, що стаття про артиклі з конкретними і абстрактними іменниками далась вам легко, і ви зможете влучно вживати їх як у розмовній, так і писемній мові.

Артиклі з назвами хвороб

Артиклі з іменниками споживання їжі

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - Dropshipping suppliers