rss
09/30/2020
EN   UA

Час i Події

#2020-40

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
American-Ukrainian Club \ Прислівники just, already, yet і still

Розгляньмо, в яких випадках вживаються прислівники just (щойно), already (вже), yet (вже, ще), still (досі), і як вони пов'язані з Present Perfect.

 

Just

 

Найчастіше just виступає словом-маркером часу Present Perfect і перекладається як «щойно». Переважно його використовують у ствердних реченнях і ставлять перед головним дієсловом:

I have just woken up.

Я щойно прокинувся.

Tony has just booked the ticket.

Тоні щойно замовив квиток.

Just може використовуватися як синонім only, в такому випадку just матиме значення «тільки», «лишень», «всього лишень». Якщо в реченні є дієслово to be, just стоїть відразу після нього:

This cough medicine costs just $100.

Ці ліки від кашлю коштують всього лишень сто доларів.

He is just a kid.

Він всього лишень дитина.

Також just може вживатися як синонім слова exactly. В цьому випадку він буде перекладатися як «точнісінько».

You act just like your father!

Ти поводишся точнісінько як твій батько!

Just може використовуватися як синонім слів simply (просто), absolutely (абсолютно), щоб зробити акцент на затвердженні:

It is just perfect!

Це просто ідеально!

Можна використовувати just, щоб зробити наказовий спосіб більш різким:

Just shut up!

Замовкни!

Також його можна використовувати, щоб зробити прохання більш ввічливим:

Could you just give me a piece of advice?

Чи не могли б ви мені порадити?

Already

 

Слово already найчастіше виступає маркером часу Present Perfect. У цьому випадку воно перекладається як «вже» і стоїть між допоміжним і головним дієсловами. Already зазвичай використовується в стверджувальних реченнях.

I've already seen this film.

Я вже бачив цей фільм.

Debbie has already settled down in NY.

Деббі вже влаштувалася в Нью-Йорку.

Already може означати «раніше, ніж очікувалося». Вживається в стверджувальних і питальних реченнях.

Timmy is only 18 but he is already a head of the company.

Тіммі всього лише 18, а він уже керівник компанії.

Are they already here?

Вони вже тут?

Щоб висловити подив, ставимо already в кінець речення.

Are you moving to US already?

Ти вже переїжджаєш в Сполучені Штати?

Yet

 

Yet часто виступає маркером часу Present Perfect, і стоїть в кінці речення. У негативному реченні yet перекладається як «ще», а в запитальному - «вже».

Have you fed the dog yet?

Ти вже погодував собаку?

Has he cleaned up his room yet?

Він уже прибрав у своїй кімнаті?

Yet може означати, що щось ще не відбулося, але ми очікуємо, що це станеться в майбутньому. У цих випадках yet можна перекласти як «поки що», «все ще».

This service is not yet available.

Ця послуга поки що недоступна.

The situation is really dangerous, but help can yet come.

Ситуація дійсно небезпечна, але допомога все ще може прийти.

Yet зустрічається в стверджувальних реченнях разом з прикметником найвищого ступеня і перекладається як «на даний момент», «на даний час»:

This is his best song yet!

Це його найкраща пісня наразі!

Також yet можна перекласти як «але», «проте», «незважаючи на». В цьому випадку воно стоїть на початку або середині речення:

Yet it is terrible weather outside, we have decided to go for a walk.

Незважаючи на жахливу погоду, ми вирішили піти на прогулянку.

Yet може використовуватися, щоб зробити на чомусь акцент, висловити здивування або обурення. Разом зі словами more (ще), another (ще один) і again (знову) значення yet близько до even (навіть, ще більше).

We'll need yet more chocolate.

Нам потрібно ще більше шоколаду.

The teacher gave us yet another task!

Вчитель дав нам ще одне завдання!

Still

 

Still означає, що щось залишилося незмінним. Цей прислівник використовується в ситуаціях, коли щось відбувається довше, ніж очікувалося. Українською найчастіше перекладається як «досі», «все ще».

It still drives people crazy.

Це все ще зводить людей з розуму.

У цьому ж значенні його можна побачити після модального і допоміжного дієслів або після дієслова to be.

I can still see you.

Я все ще тебе бачу.

She looked around, and they were still looking at her.

Вона озирнулася, але вони все ще дивилися на неї.

За допомогою слова still можна висловити невдоволення ситуацією, що склалася, якщо поставити його після підмета в заперечному реченні:

You still do not understand this grammar rule!

Ти досі не розумієш це правило з граматики!

Ми можемо використовувати still, коли щось сталося, незважаючи на будь-які обставини. У цьому випадку воно виступає синонімом фрази on the other hand (з іншого боку) і прислівники nevertheless (але все ж):

Marcus had overslept but still he got to the meeting on time.

Маркус проспав, але все ж таки потрапив на зустріч вчасно.

I hate jogging. Still I have to do it to keep fit.

Ненавиджу бігати. Але все ж мені доводиться це робити, щоб тримати себе в формі.

У чому ж різниця між still та yet? Погляньмо на приклади:

He is still hungry.

Він досі голодний.

He has not eaten yet.

Він ще не їв.

Still вказує на тривалість дії і на те, що вона ще не закінчилася. Yet повідомляє, що очікувана дія ще не відбулася.

Джерело:  Opentalk.org.ua

 

Займенники both, either, neither, all, each та every

Весняні ідіоми англійською мовою

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com