rss
07/03/2022
EN   UA

Час i Події

#2022-08

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
American-Ukrainian Club \ Пунктуація в англійській мові

Знаки пунктуації в українській та англійській мовах збігаються, виняток становить хіба що апостроф, властивий лише запозиченням. Однак, правила вживання розділових знаків в англійській мові дещо відрізняються від правил в українській. На щастя, з англійською пунктуацією справи йдуть трохи простіше.

Отже, розглянемо основні знаки пунктуації в англійській мові та правила їхнього вживання.

Крапка (period/full stop)

Крапку ставлять наприкінці розповідних речень і речень із вбудованими питаннями:

Water is important for everyone. - Вода для кожного - важлива.

Jane asked Paul if he was hungry. - Джейн запитала Пола, чи він голодний.

Крім цього, крапку ставлять у низці скорочень і абревіатур:

etc. = And so on - і т. д.;

e.g. = For example - наприклад;

a.m. - час до полудня;

p.m. - час після полудня;

p. = Page - сторінка;

fig. = Figure - малюнок або креслення;

vol. = Volume - том;

Dec. = December - грудень;

Aug. = August - серпень;

Joanne K. Rowling - Джоан К. Роулінг.

а також у десяткових дробах:

9.8; 44.6.

Однак, варто зазначити, що у різних варіантах англійської мови (британському, американському) можливе різне написання абревіатур. Так, в американській англійській крапка після слів Dr., Mr., Mrs., Ms., Ph.D., B.Sc. ставиться:

Dr. Johnson - доктор Джонсон,

Mr. and Mrs. Smith - містер і місіс Сміт,

Ph.D. candidate - аспірант/докторант,

B.Sc. graduate - випускник зі ступенем бакалавра природничих наук;

a в британській - ні:

Dr Jekyll - доктор Джекіл,

Mr Hyde - містер Хайд,

Ms Marple - міс Марпл,

PhD student - аспірант.

Знак питання (question mark)

 

Знак питання в англійській мові, так само, як і в українській, ставиться наприкінці питальних речень, зокрема, в прямій мові:

When is your birthday? - Коли у тебе день народження?

Did you like the movie? - Вам сподобався фільм?

«May I come in?» She asked. - «Я можу увійти?» - запитала вона.

Знак оклику (exclamation point)

 

Зі знаком оклику також все просто: він передає емоційний стан мовця і ставиться наприкінці речень і висловлювань, що виражають позитивні або негативні почуття і емоції:

Wow! You look fantastic! - Ого! Ви чудово виглядаєте!

Oh no! The shop's already closed! What a pity! - О, ні! Магазин вже зачинився! Дуже шкода!

Oh my God! There is a huge spider over there! - О, Боже! Там - величезний павук!

Нерідко знак оклику можна побачити у наказах і досить емоційних проханнях:

Stop talking! - Припиніть розмовляти!

Do not listen to him! - Не слухай його!

При цьому не варто забувати про те, що в англійській мові у зверненнях (наприклад: «Любий друже», «Шановні колеги» і т. д.) на початку листів, оголошень, повідомлень замість знаку оклику використовують кому:

Dear friends,

I was so glad to see you at my birthday party...

Любі друзі!

Я був дуже радий бачити вас на вечірці на честь мого дня народження...

Dear James,

Thank you for your letter, I really enjoyed reading it...

Шановний Джеймсе!

Дякую за ваш лист, я із задоволенням прочитав його...

Кома (comma)

 

Кома є, мабуть, найпоширенішим знаком пунктуації в англійській мові. Її основна мета - запобігати непорозумінню, подвійності або багатозначності висловлювання. Таким чином, місце розташування коми часто визначається логікою.

Оцінити важливість розташування ком ви можете на прикладі наступних речень:

Eats, shoots and leaves. - Їсть, стріляє і йде.

Eats shoots and leaves. - Їсть пагони і листя.

Ці приклади взяті з назви книги Лінн Трас. У першому випадку йдеться про злочинця, а в другому - про панду.

Наведемо приклади найчастіших випадків вживання коми.

Перерахування дій, об'єктів, однорідних членів речення:

The sky was clear, the sun was shining brightly.

Небо було ясним, яскраво світило сонце.

There were apples, bananas, oranges, and lemons in the lug.

У ящику були яблука, банани, апельсини і лимони.

Відокремлення вступних слів і конструкцій, які, як правило, стоять на початку поширених речень (не завжди збігається з розташуванням ком в українській мові), а також звернень:

Unfortunately, he did not know how to solve that problem.

На жаль, він не знав, як вирішити ту проблему.

If necessary, I'll write a more detailed report.

При необхідності я складу більш докладний звіт.

James, thank you for your help!

Дякую за допомогу, Джеймсе!

Поділ частин поширених складносурядних речень, в яких присутні сполучники and, but, or (і, а, але, або):

Good teamwork can be exciting, and team leaders should inspire their subordinates.

Злагоджена командна робота може бути цікавою, та керівники повинні надихати своїх підлеглих.

Відокремлення дієприкметникових зворотів:

Having done the exercises, she decided to write a composition.

Виконавши вправи, вона вирішила написати твір.

Being tired after a long day at work, he wanted to sleep.

Втомлений (будучи втомленим) від довгого робочого дня, він хотів спати.

When I come home, I'll call you back.

Коли я прийду додому, я зателефоную вам.

Якщо додатковій частині складнопідрядного речення передує головна, кома не ставиться:

I'll call you back when I come home.

Я зателефоную вам, коли прийду додому.

We'll go for a walk if the weather is good.

Ми підемо на прогулянку, якщо погода буде хорошою.

Крім того, кома не ставиться перед сполучником «що» (that) у складнопідрядних реченнях і в непрямій мові:

The good news is that the bad news was wrong.

Хороша новина в тому, що погана новина виявилася неправдою.

She said that she had lost her keys.

Вона сказала, що втратила ключі.

Виділення додатків:

Simon, my former colleague, is a talented musician.

Саймон, мій колишній колега, талановитий музикант.

Крім наведених вище випадків, кома потрібна у написанні повних дат при відокремленні року від числа і місяця, при відокремленні назви міста/населеного пункту від країни, штату, регіону, в написанні адреси (за винятком номера будинку з назвою вулиці - у цьому випадку кома не потрібна):

They got married on April 28, 2007.

Вони одружилися 28 квітня 2007 р.

Beijing, China, is one of the world's largest cities.

Пекін, Китай, є одним з найбільших міст світу.

20 Oxford Street, Burnaby, Vancouver, Canada.

Оксфорд Стріт, 20, Бернабі, Ванкувер, Канада.

Не варто забувати про коми наприкінці листа після формулювання «З повагою» (kind regards, sincerely yours, etc.) перед підписом, а також при перерахуванні титулів і звань:

Yours faithfully,

Ella Bel

З повагою, Елла Белл

Special thanks goes to Robert Evans, M.D., and John Reid, B.Sc.

Висловлюю окрему подяку доктору медичних наук Роберту Евансу і бакалавру природничих наук Джону Ріду.

Крапка з комою (semicolon)

 

Цей пунктуаційний знак використовується, як правило, для з'єднання частин безсполучникових складносурядних речень і поширених речень з кількома комами (у другому випадку крапка з комою зробить висловлювання більш зрозумілим):

Call me on Monday; I will be able to give you an answer then.

Зателефонуйте мені у понеділок, тоді я зможу дати вам відповідь.

Speakers from Cleveland, Ohio; Sacramento, California; Phoenix, Arizona; Seattle, Washington; and other places participated in the conference.

У конференції брали участь доповідачі з Клівленда, штат Огайо, Сакраменто, штат Каліфорнія, Фенікса, штат Аризона, Сіетла, штат Вашингтон, і інших населених пунктів.

Двокрапка (colon)

 

Двокрапка обов'язково стане у нагоді в реченнях із перерахуванням предметів, об'єктів, подій, у фразах із цитатами, а також роз'яснить або доповнить висловлювання:

To make pancakes, you need the following ingredients: eggs, flour and milk.

Для того, щоб приготувати млинці, вам будуть потрібні наступні продукти: яйця, борошно і молоко.

The fabric of this shirt serves its purpose: to be easy to iron.

Матеріал цієї сорочки відповідає його призначенню: він легко прасується.

Тире (dash)

 

Поряд із двокрапкою тире допомагає пояснити інформацію і виділити переліки предметів або списки. До того ж, до цих функцій тире відокремлює пояснення і вставні конструкції:

All languages - have the same aim - they communicate thoughts.

У всіх мов одна мета - виклад думок.

This highly efficient method - developed in Germany in the nineteenth century - was being successfully applied in many other countries.

Цей високоефективний метод - він з'явився в Німеччині у дев'ятнадцятому столітті - успішно застосовувався у безлічі інших країн.

Дефіс (hyphen)

 

В англійській мові дефіс необхідний для з'єднання слів в одне поняття:

a T-shirt - футболка,

an ex-girlfriend - колишня дівчина,

mid-July - середина липня,

father-in-law - тесть/свекор,

fifty-five - п'ятдесят п'ять,

twenty-three - двадцять три,

forget-me-not - незабудка,

up-to-date - сучасний, актуальний.

Апостроф (apostrophe)

 

Апостроф допомагає нам зрозуміти, що у слові з метою скорочення пропущена одна або кілька букв. За допомогою апострофа утворюється присвійний відмінок іменників, скорочені форми дієслів. Також ми використовуємо апостроф у деяких випадках, коли говоримо про місцеперебування:

my mother's room - кімната моєї матері,

he isn't Italian - він - не італієць,

she can't swim - вона не вміє плавати,

dentist's - стоматологія.

Три крапки (ellipses)

 

Три крапки показують смислову незавершеність висловлювання або емоційний стан мовця (хвилювання, невпевненість і т. д.):

I think he is... honest, but a bit inconsiderate.

Думаю, він... чесний, але трохи неуважний.

Круглі дужки (parenthesis)

 

Круглі дужки містять додаткову інформацію та пояснення. Їхні функції багато у чому схожі з призначенням тире:

Samantha (a 10-year-old girl) lives next door to us.

Саманта (десятирічна дівчинка) живе поруч з нами.

Квадратні дужки (brackets)

 

Цей знак використовується у газетах, книгах, наукових роботах для додавання авторських пояснень і коментарів у цитати:

The victim said that he [the robber] hit her. - Потерпіла повідомила, що він (грабіжник) вдарив її.

А також при написанні транскрипції:

receipt [rɪsiːt] - квитанція, чек.

Лапки (quotation marks)

 

Лапки в англійській мові ставлять на початку і наприкінці прямої мови і цитат. Виглядають вони трохи інакше, ніж в українській мові:

"I spoke with him yesterday," she said, "he wanted to see you." - «Я розмовляла з ним вчора, - сказала вона, - він хотів із вами побачитися».

Джерело: «Англійська мова»

 

Catnap та інші ідіоми, пов’язані з котами

Essay tips: як написати есе

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com