rss
09/24/2020
EN   UA

Час i Події

#2020-39

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
American-Ukrainian Club \ Впевненість і невпевненість у англійській мові

I'm sure (я впевнений) і I'm not sure (я не впевнений) - так виглядає базовий набір для позначення впевненості (certainty) або невпевненості (uncertainty) в чомусь. Цих виразів цілком достатньо для початкового рівня, тому, якщо ви тільки починаєте свій шлях в англійській мові, обов'язково беріть ці дві фрази на озброєння. Ми ж розповімо, як урізноманітнити мову більш складними зворотами.

Maybe або may be?

Maybe - дуже зручне і, на перший погляд, просте у використанні слово. Здавалося б, які можуть бути проблеми з ним?

Давайте перевіримо знання за допомогою невеликого тесту. Виберіть правильний варіант:

a) Maybe I will call you later.

b) May be I will call you later.

Якщо ви вибрали варіант a, вітаємо, це правильна відповідь. Дійсно, коли maybe виступає в ролі прислівника, воно пишеться разом. У такому випадку слово вимовляється як /meɪbi/. Варіант роздільного написання слова можливий в тому випадку, коли may - модальне дієслово, а be - допоміжне. Транскрипція виглядає наступним чином: /meɪ bi:/.

He may be late - the traffic is awful today. - Можливо, він запізниться. Сьогодні жахливі корки.

Незмінним синонімом maybe є perhaps /pəhжps/ (зверніть увагу на те, що наголос падає на другий склад). Правильну вимову легко запам'ятати за допомогою відомої пісні Perhaps, Perhaps, Perhaps.

Maybe і perhaps, як правило, стоять на початку речення або після дієслова.

Maybe / Perhaps, we'll go by taxi. - Можливо, ми поїдемо на таксі.

I thought maybe / perhaps we will go to the zoo. - Я подумав, може бути, ми підемо в зоопарк.

Прислівники, що характеризують рівень впевненості в англійській мові

До інших прислівників, що характеризують рівень впевненості, можна зарахувати certainly (безумовно), apparently (очевидно), definitely (безумовно, напевно), evidently (очевидно), obviously (очевидно), probably (ймовірно), undoubtedly (безсумнівно), surely (безсумнівно), undeniably (безперечно) і clearly (очевидно).

Розгляньмо місце даних прислівників у реченні:

-  після дієслова to be

He is apparently ill. - Він, очевидно, хворий.

They are undoubtedly best friends. - Вони, безсумнівно, кращі друзі.

-  перед смисловим дієсловом

You'll definitely pass this exam with flying colors! - Ти напевно здаси цей іспит на відмінно!

Sam clearly wants to get promotion. - Сем, очевидно, хоче отримати підвищення.

-  на початку речення

Undoubtedly, Michael Jackson was a talented singer. - Безсумнівно, Майкл Джексон був талановитим співаком.

Поширені фрази

В одному з діалогів «Красуні і чудовиська» використовуються вирази I believe і I'm sure.

Belle: Have you lost something again? - Ви щось знову втратили?

Monsieur Jean: Well, I believe, I have. Problem is... I can not remember what. Oh, well, I'm sure it'll come to me. - Гадаю, так. Проблема в тому, що... я не пам'ятаю що саме. У будь-якому випадку я впевнений, що знайду це.

 

висловлюємо впевненість

I'm (absolutely) sure that... Я (абсолютно) впевнений, що...

I'm certain that... Я впевнений, що...

As far as I know / As far as I am aware... Наскільки я знаю...

I imagine / suppose / guess that... Я вважаю що...

I'm positive that... Я впевнений, що...

I strongly / firmly believe that... Я глибоко переконаний, що...

It goes without saying that... Само собою зрозуміло, що...

It's obvious that... Очевидно, що...

I have no doubt about it. У мене ніяких сумнівів.

I'm convinced of it. Я впевнений в цьому.

It's clear that... Очевидно, що...

It's crystal clear that... Абсолютно ясно, що...

No one can deny that... Ніхто не стане заперечувати, що...

My bet is that... Я впевнений в тому, що...

 

висловлюємо невпевненість

I do not think so. Я так не думаю.

I can not make up my mind. Я не можу вирішити.

I'm not sure about it. Я не впевнений в цьому.

I'm in two minds whether to do something.= I'm in two minds about doing something. Я сумніваюся, чи робити це.

I'm a bit uncertain about this. Я трохи не впевнений в цьому.

I do not believe this is true. Я не вірю, що це так.

I doubt it. Я сумніваюся в цьому.

It's highly / very unlikely. Це малоймовірно.

I'm not a hundred percent sure. Я не впевнений на всі сто.

I do not know yet. Я ще не знаю.

I feel uncertain about... Я не впевнений в...

Not to my knowledge. Мені про це нічого невідомо.

It's doubtful that... Сумнівно, що...

No one can know for certain that... Ніхто не знає напевно, що...

I question whether... Я сумніваюся в тому, що...

Модальні дієслова

Must vs. can not

Must - це модальне дієслово, яке може ввести вас в оману. Багато хто звик сприймати must як зобов'язаність, примус.

You must come there tonight. - Ти зобов'язаний прийти туди ввечері.

Однак must - це ще й один із способів висловити високий рівень впевненості в чому-небудь.

Розгляньмо такий приклад: He must be Italian. Ми не можемо перекласти цю фразу як «Він повинен / зобов'язаний бути італійцем». В даному випадку must перекладається як «напевно», «має бути». Тобто ми перекладемо речення як «Він напевно італієць». Ми в цьому впевнені відсотків на 90-100.

Adam and Kate have recently moved to Los Angeles - they must be incredibly happy! - Адам і Кейт недавно переїхали до Лос-Анджелеса - вони, мабуть, неймовірно щасливі!

Що цікаво, протилежним за значенням модальним дієсловом в даному випадку буде не must not, а can not.

Якщо ми абсолютно впевнені, що чоловік не італієць, речення буде звучати так:

He can not be Italian! He does not even look like one! - Не може бути, що він італієць. Він зовсім на них не схожий.

 

Must have done vs. can not have done

Пам'ятайте хіт Roxette «It Must Have Been Love»? Так ось, must have + неправильне дієслово у 3 формі або у формі правильного з закінченням - ed - це теж один з варіантів висловити впевненість (але вже в минулому). Співачка впевнена, що це була любов, тому й використовує модальне дієслово must. Якби вона стверджувала протилежне (Ні, це не могла бути любов!), пісня називалася б «It Can not Have Been Love». Як і в попередньому пункті, can not виступає антонімом must.

- Where's your bag? - Де твоя сумка?

- Oh, I must have left it in a car. - Ой, я, мабуть, залишила її в машині.

Susan can not have been with him yesterday. She's been to Scotland since Monday. - Сьюзан не могла бути з ним вчора. Вона в Шотландії з понеділка.

 

May vs. might vs. could

Візьмемо приклад про чоловіка-італійця. Як ми вже з'ясували, якщо чоловік напевно італієць, ми використовуємо дієслово must, якщо ж навпаки - can not. Коли ми не впевнені в своєму припущенні, на допомогу приходять might, may і could.

He may / might / could be Italian. - Можливо, він італієць (але ми не впевнені).

Розглянемо інші приклади:

Andy is not at work today. He might / may / could be ill. - Енді сьогодні не на роботі. Можливо, він хворий.

Jane is determined and hard-wor­king, she might / may / could get this job. - Джейн рішуча і працьовита, можливо, вона отримає цю роботу.

 

May have done vs. might have done

Щоб висловити припущення в минулому, можна використовувати форми may / might have + неправильне дієслово в 3 формі або у формі правильного з закінченням - ed.

He may / might have finished the project yesterday. - Можливо, він закінчив проект вчора (але ми не знаємо напевно).

They might have argued about politics. - Можливо, вони сперечалися про політику.

Зверніть увагу, що could have + неправильне дієслово в 3 формі або у формі правильного з закінченням - ed висловлює докір чи жаль.

You could have done it on your own! - Ти міг би зробити це і сам!

Ідіоми

А тепер розгляньмо стійкі вирази, які допоможуть вам висловити невпевненість і впевненість англійською.

Serious as a heart attack - я не жартую; я абсолютно серйозний.

- Ned is getting married to my best friend! - Нед одружується з моєю кращою подругою.

- No way! You must be kidding! - Не може бути! Ти жартуєш!

- I'm serious as a heart attack! - Ні, абсолютно серйозно!

To cross my heart (and hope to die) - зуб даю; клянусь.

I've just seen David in a pub - cross my heart! - Зуб даю, я тільки що бачила Девіда в пабі!

Beyond / Without a shadow of a doubt - без тіні сумніву.

This is without a shadow of a doubt the most delicious lasagna I've ever eaten ! - Це, без тіні сумніву, найкраща лазанья з усіх тих, які я їв!

I swear on (one's) mother's grave - клянусь, мамою клянусь.

I swear on my mother's grave, he's not guilty! - Матір'ю клянусь, він не винен!

To stake one's head / life on smth. - ручатися головою.

He'll become a president, stake my life on it! - Даю голову на відсіч, він стане президентом!

Sure as eggs is / are eggs - ясно як божий день.

He will not pay you back, it's sure as eggs are eggs. - Він не поверне тобі борг - це ясно як божий день.

That's flat! - Це остаточно! / Це моє останнє слово!

I will not invite Karen and that's flat! - Я не запрошу Карен і все!

Джерело: Opentalk

 

Слова-пастки: різні мови, однакове звучання, кардинально протилежні значення

Говоримо про дружбу

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com