rss
05/29/2020
EN   UA

Молодiжне Перехрестя (Тисність на обкладинку)

#370

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
Здоров’я \ Сучасний рівень обстеження організму апаратом “Діакор” в клініці доктора В. Мельничука

У результаті постійних науково-практичних досліджень розроблено обладнання високого класу, що відповідає світовим стандартам, – апаратно-програмний комплекс “ Intera – DiaCor “ TU U 33.1-31450258-001-2004. Комплекс призначений для контролю функціонального стану організму людини без втручання в його внутрішнє середовище.

Можливості АПДК “ Intera – DiaCor “

· поглиблений контроль всіх органів і систем за 30 хвилин;
· можливість діагностики ВСІХ органів і систем у пацієнтів будь-якого віку;
· висока чутливість у виявленні функціональних відхилень навіть в ПОЧАТКОВІЙ стадії їх розвитку;
· визначення типу токсичного навантаження на організм: паразитарного, бактеріального, вірусного, хімічного, ендогенного і екзогенного;
· прогностична оцінка патологічних порушень з плином часу;
· контроль інтенсивності лікувального впливу та БУДЬ-ЯКИХ інших факторів на організм (психоемоційних, метеорологічних, медикаментозних, фізіотерапевтичних і т.д.);
· можливість ШВИДКОЇ і найбільш адекватної корекції виявлених відхилень за допомогою природних факторів (фітопрепаратів, біологічно-активних харчових добавок, гомеопатичних засобів і т.д.);
· дозволяє здійснювати КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД в лікуванні наслідків стресів, гострих і хронічних захворювань;
· Індивідуальний підбір необхідних параметрів лікувальних і коригуючих дій на організм;
· ВИСОКА ТОЧНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА;
· Необтяжливо і безболісно для пацієнта;
· можливість накопичення даних про стан пацієнта та використання для розрахунку ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ лікування і профілактики різних захворювань.

Новизна та особливості АПДК “ Intera – DiaCor “
Апаратно-програмний діагностичний комплекс (АПДК) “ Intera – DiaCor “ одномоментно реєструє сукупність різноманітних електрофізіологічних характеристик шкірних зон, рефлекторно пов’язаних на різних топографічних рівнях з сегментами спинного мозку (шийного, грудного, попереково-крижовий) і нервових сплетінь, через які здійснюється нервова (парасимпатична і симпатична) регуляція внутрішніх органів. На відміну від інших електропунктурних методів, показники АПДК, що відбивають стан шкірних зон, не залежать від ідіомоторних реакцій руки оператора-лікаря, суб’єктивно впливають на силу тиску вимірювального електрода і відповідно на якість отриманих результатів. У АПДК здійснюється постійний контакт електродів з шкірою пацієнта, безперервно контрольований в процесі діагностики, що дозволяє об’єктивно проводити вимірювання середньому медичному персоналу.

 

Title 

 

Title 

 

Мал 1. Індивідуальний шкірний код і електрофізіологічні параметри
проекційних зон шкіри чола, кистей і стоп

 

 

На підставі аналізу показників кривих електропровідності шкіри чола, долонь і стоп, що залежать від лабільності вегетативної і центральної нервової систем, визначаються індивідуальні психофізіологічні характеристики пацієнта і його реакція на вплив різних факторів зовнішнього середовища, що особливо важливо для тестування осіб, зайнятих операторської діяльністю, водіїв, льотчиків, спортсменів і т.д. Програмні режими і алгоритми вимірювання по 30 відведеннях дозволяють визначати “індивідуальний шкірний код “ (параметри електропровідності різних топографічних розташованих зон шкіри), який залежить від особливостей вегетативної гормональної регуляції та функціонального стану внутрішніх органів.
Параметри “шкірного коду” з урахуванням сумації певних відведень та індивідуальних психофізіологічних особливостей пацієнта, характеризують стан вегетативної і центральної нервової систем на різних топографічних рівнях, а також функціональний стан внутрішніх органів взаємопов’язаних з певними рецепторними зонами шкіри.

 

Title 

Мал 2. Електрофізіологічні характеристики стану підшлункової залози

 

Аналіз параметрів електропровідності по постійному струму дозволяє опосередковано визначити сумарні біофізичні характеристики окремих органів і систем на клітинному рівні в їх функціональному єдності з показниками цілісного організму.

 

Title 

Мал 3. Біофізичні параметри функціонального стану жовчного міхура на тлі показників, що характеризують цілісний організм

 

Біофізичні характеристики є основою розроблених критеріїв оцінки стану внутрішніх органів: “ сумарний мембранний потенціал”, “сумарна рецепторна чутливість”, “сприйнятливість”, “реактивність”, “альтерація”, “демобілізація”, “інтоксикація”, що дозволяє поглибити уявлення про патофізіологічні процеси на клітинному рівні.

 

Додаткова реєстрація електрофізіологічних показників щодо біологічно активних точок шкіри голови, що відображають процеси нейрогормональної регуляції (вимірювальна проекція гіпоталамуса – гіпофіза), розширює спектр інформаційних показників. При цьому збільшується можливість реєстрації характерних кривих феноменів швидкого падіння (ФБП) струму, що з урахуванням зміни сумарних біофізичних параметрів клітин дозволяє оцінювати ступінь пошкодження органа у зв’язку з токсичним навантаженням різної етіології: паразитарної, бактеріальної, вірусної, хімічної ендогенної або екзогенної.

 

Title 

Title 

Мал  4. Діаграма стану хребта та оцінки стану внутрішніх органів


Для діагностики стану хребта використовується режим часу “відсічення” при тривалих вимірюваннях кожного відведення (не менше 2-3 сек). Асиметрія показників щодо хребетного стовпа і збільшення висоти стовпців сірого кольору свідчить про зсуви хребців і зменшення висоти міжхребцевих дисків.
Програмне прогнозування розвитку патологічних процесів визначає зміни в різних органах та системах в момент діагностики до перших ознак виникнення запалення в минулому до функціональної недостатності в сьогоденні або майбутньому. За результатами діагностики індивідуально для кожного пацієнта оцінюється відсоткова ефективність, рекомендованих лікувальних засобів: “препарати Corr “ – загальної дії і “препарати Dev “ – специфічної дії з докладною інформацією про препарати під відповідним номером (Мал. 6).

 

 Title

Мал 5. Інь – Ян


Поєднання критеріїв діагностики АПДК “Intera – DiaCor” і Р. Фолля істотно збільшує ефективність останньої у зв’язку з можливістю цілеспрямованого пошуку пунктів вимірювання в проекційних зонах шкіри з критичними відхиленнями – підвищеної або зниженої електропровідністю (Мал 5. Інь – Ян). В ідеології пропонованого АПДК “Intera – DiaCor” об’єднані підходи альтернативної (тибетської, китайської) та академічної медицини з метою системної оцінки стану здоров’я, що підвищує ефективність у виборі засобів лікування і профілактики різних захворювань.

 

Title 

Мал 6. Сканування


Зіставлення критеріїв АПДК, що характеризують функціональний стан органів та сукупності показників клініко-лабораторних методів, на підставі яких встановлюється діагноз, свідчить про збіг відхилень (близько 90 %), що дає можливість розширити характеристики патологічних порушень.

 

Оцінку стану здоров’я можна провести у клініці доктора В. Мельничука за адресою:
5856 W. Irving Park Rd.
Chicago, IL 60634
Teл. (773)282-5409

Подагра

Волосся в “несподіваних” місцях. Про що це говорить?

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com