rss
05/23/2024
EN   UA

Молодiжне Перехрестя (Тисність на обкладинку)

#370

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
Спорт \ Святкують "Леви". Забава аж до рання!

Осінь  найкраща пора року в Чикаго. Землю вкриває килим із пожовклого листя, що приємно шелестить під ногами. Со­неч­ко, зігріває і голубить все живе, ніби за­пев­няючи, що не дасть загинути про­тягом довгої зими. Дбайливі білочки запасають горішковий провіант на майбутнє, пере­межовуючи свою працю пустотливими забавами. В таку пору  на думку приходять спогади про минулі літа, що промайнули, мов один день.

Ці та подібні думки витали у розмовах ветеранів Українсько-американського спортивного товариства  "Леви" під час ос­таннього матчу першого кола їхньої ко­манди з футболістами СК  "Крила" . Саме в цей день  "Левам"  виповнилося 54 роки від дня заснування  Товариства.  Спогади про минуле наштовхнули членів Управи Товариства на ідею урочистого відзначення цієї дати.

Багато славних сторінок вписали спорт­смени різних видів спорту в історію клубу. У 50-60-х роках у Товаристві по­пу­лярним був лижний спорт, або як прийнято його називати в діаспорі  лещатарсто.  У 1954 році на змаганнях Української спор­тової централі Америки і Канади ( УСЦАК ) у Лейк-Плесіді лижники УАСТ  "Леви"  здобули чемпіонський титул.

Відбиванка ( мова йде про волейбол ) прижилася при Товаристві "Леви" від часу його заснування. Цей, такий популярний сьогодні, вид спорту у повоєнні роки у США лише спинався на ноги. Важко було ентузіастам на перших  порах без мора­ль­ної і матеріальної підтримки і все ж любов до цієї гри подолала всі перепони і волей­больна дружина "Левів" завжди належала до найсильніших команд у Чикаго. Велика заслуга у цьому належить Петру Грицаю, який довгі роки вірою і правдою служив рідному Товариству.  Разом з братами Ми­роном та Ігорем Дахнівськими, Степаном та Ігорем Масниками, Степаном Дома­шев­ським та Богданом Барановським вони скла­дали сильне дружину. Їм на зміну прийшли  Микола Кочерга, Мирон Добро­во­льський та Зенон Пігут, яких з часом змі­нила плеяда молодих талановитих зма­гунів, серед яких Роман та Юрко Ткачуки, Роман Марушка, Гриць Терлецький та ін­ші.  Поряд з чоловічими, успішно зма­га­лася і жіноча волейбольна команда. Гор­дістю Товариства "Леви" завжди залиша­ти­меться ім'я Тараса Ліськевича. Ви­хо­ванець  клубу, він  протягом 12 років успіш­но очолював національну волейбольну збірну США, яка завойовувала медалі різних гатунків на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

Настільний теніс завжди був популяр­ний в УАСТ "Леви". У 50-60-х роках ко­ман­ди "Левів" з настільного тенісу брали участь у різноманітних змаганнях, як у США, так і Ка­нади, здобуваючи перемоги у Клівленді, Детройті та Торонто. Най­час­тіше переможцем в індивідуальних зма­ган­нях виходив Едвард Вулф. Високу майс­терність демонстрували Зенон Сни­лик та Олег Караван.

Великий теніс свого розквіту зазнав у 50-х та 80-х роках, коли молодь стала ма­сово ним захоплюватися. Підчас україн­ських першостей УСЦАК у Чікаго та на Сою­зівці "Леви" успішно виступали, зай­маючи місця на п'єдесталі пошани. Най­бі­льш відомими тенісистами товариства "Леви" були Юрко Глова, Зенон Форович, Роман та Юрко Ткачуки, Іван Лоско, Лю­бомир Джулинський та Олександр Тер­ле­ць­кий. Не меншу активність проявляли і представниці прекрасної статі гідно захи­щаю­чи честьТовариства. Сьогодні багато з них стали членами американських теніс­них клубів, де беруть участь у різнома­ніт­них змаганнях.

Поряд зі згаданими видами спорту в Українсько-американському спортивному товаристві "Леви" діяли секції шахів, гольфу, кеглів та спортивного бриджу.

І все ж, незаперечним лідером серед усіх видів спорту в Товаристві завжди був і залишається  Футбол. Впродовж більш ніж піввікової історії футболісти  "Левів"  де­сять разів ставали чемпіонами у тур­ні­рах в закритих приміщення, ( так званий, "Indoor Soccer" ), тричі здобували Губер­на­торську чашу. Шість разів "Леви" репре­зен­тували Штат Іллінойс у змаганнях за професійну Чашу Америки. Одинадцять ра­зів "Леви" перемагали в українських пер­шостях у північній зоні, а в 1959 та 1972 роках здобули першість Америки серед українських команд. Через першу футбольну команду "Левів" перейшло май­же тисяча гравців. Славну сторінку в істо­рію Товариства вписали: Д. Стахровський, О. Банах, М. Крат, які виступали у складі національкої збірної США, а Зенон Сни­лик у 1956 році на Олімпіаді у Мельбурні був капітаном олімпійської дружини. Звичайно всіх перелічити неможливо, але найпопулярніших, крім вищезгаданих репрезентантів збірної Америки варто при­гадати: Роман Андрушко, брати Воло­димир та Анатолій Бахіри, Еміль Банах, Василь Зарицький, Андрій Еліяшевський, Олег Караван, Григорій Кашуба, Юрій Коханюк, Андрій Козій, Юліан Куляс, Богдан Куцан, Аркадій Лахів, Іван Лоско, Ростислав Маркевич, Микола Марти­но­вич, Павло Надзікевич, Леонід Скороход, Юрій Романенко, Олександр Терлецький,  Іван Тищенко, Борис Шлапак та багато інших.

Час невблаганно летить. Та традиції, започатковані у жовтні 1949 року, як ес­тафетна паличка, передаються від кожного  покоління спортсменів Товариства "Леви" до наступного. Сьогодні у керівництві УАСТ "Леви" тон задають молоді. Поряд з ветеранами Товариства Іваном Лоском, Ми­колою Мартиновичем, Валентином Кашубою, Іваном Тишенком плідно спів­працюють Володимир Барабах, Олег Береський, Роман Ващур, Віталій Дос­ко­чи­нський, Олег Грицишин, Роман Капе­няк, Ярослав Лендел та Володимир Павел­чак. Всі вони належать до молодшої генерації УАСТ  "Леви", і їм як і їх попе­ред­никам є небайдужою доля цього ві­домого Товариства. Тож було вирішено відзначити 54-ту річницю існування клубу святковою забавою. Охоче відгукнулися на запрошення і музиканти популярного ор­кестру "Зорепад" , у складі якого виступає один із членів Управи Товариства Віталій Доскочинський. Назустріч Товариству піш­ла і Управа парафії православного собору святого князя Володимира, надавши для цієї імпрези зал парафіяльного осередку. Справа залишилася за малим  запросити на святковий вечір  шанувальників спорту  та молодь. Треба віддати належне членам Управи  "Левів". Вони активно поп­ра­цю­ва­ли, щоб зібралося якомога більше гос­тей. Переповнений зал осередку не зміг вмістити  всіх бажаючих.

Розпочинаючи святковий вечір до при­сутніх з вітальним словом звернувся сек­ретар Управи Товариства "Леви", віце-президент Українського спортивного цент­ру Америки і Канади (УСЦАК) Воло­ди­мир Павелчак. У своєму виступі він наго­лосив на тому, який великий вплив мало Товариство "Леви"  на виховання молоді ба­гатьох поколінь у патріотичному дусі та лю­бові до України та ролі спорту у гармо­нійному розвитку людини. Президент УАСТ  "Леви" Іван Лоско тепло вітаючи  гос­тей святкового вечора сердечно подя­ку­вав всім шанувальникам Товариства за  моральну та матеріальну підтримку, яка так необхідна спортсменам. Пан Лоско зап­росив на сцену своїх друзів-фут­бо­лістів, з якими впродовж років виходив на зелену мураву стадіонів: Івана Тищенка, Миколу Кочергу, Андрія Еліяшевського, Миколу Мартиновича, Алекса Василіва, Михайла Скочиляса та Валентина Кашубу. Присутні в залі оплесками привітали ветеранів Товариства. Приємну нес­по­діванку зробив пан Микола Кочерга, який привіз із Києва від давнього симпатика "Левів", колиш­нього головного тренера на­ціональної збірної Леоніда Буряка вітання з найк­ра­щими побажаннями Товариству. Пан Ми­ко­ла вручив спільне фото Леоніда Буряка з кращим гравцем національної збірної Ук­раїни та італійського клубу АС "Мілан"  цьо­горічним переможцем Ліги Чемпіонів, Андрієм Шевченком з Кубком Чемпіонів в руках. Ці сувеніри пан Микола вручив головному тренеру "Левів", колишньому воротареві запорізького "Металурга" та львівських "Карпат", Олегу Береському, а президентові УАСТ "Леви" Іванові Лоскові  памятний значок Федерації футболу України. Ще один подарунок з Бать­ків­щи­ни помандрував до українського  Націо­на­льного музею у Чикаго, де відтепер УАСТ  "Леви" матиме свою постійну експозицію. У Федерації футболу України добре зна­ють про групу підтримки національної збір­ної, що діє при Товаристві та її вояжі за командою на відбіркові матчі євро­пей­ської та світової першостей. Тож у пода­ру­нок "Левам" надіслано футболку під № 12 (як два­надцятому гравцеві команди ) з автог­рафами всіх футболістів та тренерів.

Цього вечора було багато цікавих і нес­подіваних зустрічей. На свято до друзів  за­вітали нападник "Chicago Fire" Сергій Да­нів, колишній менеджер СК "Крила" Ми­хайло Дацків з дружиною, відомий боксер Віталій Копитко, представник команди ве­теранів "Динамо" (Палатайн) Тарас Ва­си­лик з дружиною, поет Богдан Мартиняк, давній приятель "Левів", а заразом і "крив­дник",  в якості тренера студентської ко­ман­ди "Булетс" на цьогорічному турнірі в м. Барабу, Ярослав Петраш, художній керівник джазового оркестру Михайло Вачко зі своїми музиками та багато інших шанованих гостей.

Відбулася і святкова лотерея. Неспо­діванкою у ній була безліч призів на всі вподобання і смаки: дорогий і якісний по­суд від фірми "Zepter International", золоті прик­раси від галереї "Deneve", серти­фі­кати на обслуговування у салоні краси "Exe­cutan" (керівник  - Олена Соснівка), гро­шові сертифікати від шкіряно-хут­ро­вого салону "Daniels", предмети одягу від фірми "Vilux", сертифікати на відві­ду­вання ресторану "Білі Ночі", сертифікати на обслуговування в авторемонтних майстернях "Classic Chevrolet & Toyota", "Tempo", "Lincolnwood Autobody", чудові французькі парфуми від медичного ви­дан­ня "36,6", набір DVD від адвоката Чепова, декілька картин від майстра пензля Олени Дяденко, подарунки від Тетяни Келбич, комплект для гри в крокет від 399-го від­ділу "Українського народного союзу"  "Ле­ви", смачні солодощі від української пекар­ні "Anns Bakery"(директор  Володимир Сірий) та телевізор з програвачем DVD від Товариства  "Леви". Двічі впродовж вечора у перервах між виступами оркестру "Зо­ре­пад", ведучий радіопрограми "Пано­рама" Ігор Бокій  та його помічник Володя Береський розігрували цю гору призів, яка ледве змогла розміститися на трьох ве­ликих столах. Загалом було розіграно при­зів більш, як на 1000 доларів. Цього вечора не один десяток учасників святкової забави повертався додому подвійно задоволеним, адже про чудово проведений час їм на­га­дуватиме ще й отриманий  подарунок. Па­м'ятатиме про цей вечір і пані Тамара Тищенко, якій опівночі присутні заспівали "Многая літа" з нагоди її  "...надцятих"  уро­дин, а організатори свята вручили коштовний сувенір від фірми "Deneve".

Не можна оминути згадкою і тих ша­нувальників спорту, чия благородна  душа з розумінням поставилася до потреб спор­тивного Товариства. Від імені УАСТ "Леви" слова вдячності належаться Миколі Перепічку, Євгену Кульбанському, Андрію Скибі, Романові Яцківському, Романові Ващуру, Олегу Грицишину, Володимиру Барабаху, Миколі Мартиновичу, Романові Капеняку, Олегу Береськомута багатьом іншим. Сподіваюся, що їхній приклад та прик­лад американських підприємців, що від­гукнулися на заклик-прохання "Левів", послужить зразком багатьом українським підприємцям, яким не повинна бути бай­ду­жою доля українського спортивного товариства.

Відгомоніло свято та піднесений наст­рій ще довго залишатиметься у наших сер­цях. адже зустріч із друзями   це завжди Свято!

Як українець вчив бразильців грати у футбол

Час надій, сподівань і звершень!

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - Dropshipping suppliers