rss
06/22/2018
EN   UA

Час i Події

#2018-25

Ваша точка зору

Чого, на Вашу думку, найбільше бракує Україні для перемоги?
Грошей
Зброї
Ядерної зброї
Міжнародної підтримки
Совісті найвищого керівництва
Ваш варіант відповіді
American-Ukrainian Club \ Стан дієслова

Англійське дієслово має два стани: активний (the Active Voice) і пасивний (the Passive Voice).

Дієслово в активному стані означає дію, яку виконує підмет:
I wrote three letters yesterday.
Вчора я написав три листи.
Дієслово в пасивному стані означає дію, яка спрямована на підмет:
Three letters were written by me yesterday.
Вчора мною були написані три листи.
Порівняйте такі приклади:
We usually do such exercises in class. (Active Voice)
Ми зазвичай виконуємо такі вправи в класі.
Such exercises are usually done by us in class. (Passive Voice)
Такі вправи зазвичай виконуються нами в класі.
Has the teacher checked up your dictation? (Active Voice)
Вчитель перевірив твій диктант?
Has your dictation been checked up by the teacher?
Твій диктант перевірено вчителем?

Утворення часів пасивного стану

Часи пасивного стану утворюються з допоміжного дієслова to be у відповідному часі активного стану і дієприкметника минулого часу (Past Participle) відмінюваного дієслова. Пасивний стан, на відміну від активного, має не чотири, а три групи часів: Indefinite, Continuous і Perfect; часи Perfect Continuous, а також Future Continuous у пасивному стані не вживаються.
Безособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій) також мають форми пасивного стану.
Форми активного стану мають всі дієслова англійської мови.
Форми пасивного стану мають не всі дієслова, а в основному дієслова перехідні (Transitive Verbs), які означають дію, спрямовану на якийсь об’єкт, і приймають додаток прямий, непрямий або прийменниковий. Приклади перехідних дієслів в активному і пасивному станах:
Активний стан
Jane’s friends gave her many presents for her birthday.
We shall discuss these questions at the next meeting.
Everybody listened to the lecturer with great attention.
Пасивний стан
Jane was given many presents for her birthday.
These questions will be discussed at the next meeting.
The lecturer was listened to with great attention.
Дієслова неперехідні (Intransitive Verbs)– це дієслова, які не приймають додатка і означають дію, що характеризує підмет, але не спрямована на якийсь об’єкт. Неперехідні дієслова, як правило, форм пасивного стану не мають або мають їх лише в окремих випадках.
Приклади неперехідних дієслів:
I live in the Ukraine.
I am a engineer.
Одне і те ж саме дієслово в англійській мові може бути перехідним або неперехідним залежно від свого значення. Так, наприклад, дієслово to grow в значенні рости є неперехідним і не має форм пасивного стану, а в значенні вирощувати воно перехідне і може вживатися в пасивному стані. Порівняйте:
Corn grows very fast (неперехідне значення, активний стан).
We grow many useful plants in our school garden (перехідне значення, активний стан).
Many useful plants are grown in our garden (перехідне значення, пасивний стан).

Конструкції з дієсловом у пасивному стані

Коли дієслово має два додатки– непрямий і прямий, будь-який з цих додатків може бути підметом у реченні з дієсловом у пасивному стані.
Порівняйте такі речення:
The teacher told us many interesting stories about our country’s past (дієслово to tell в активному стані; непрямий додаток us, прямий– stories).
We were told many interesting stories about our Country’s past by the teacher (дієслово в пасивному стані; підмет речення 2 відповідає непрямому додатку речення 1 (we– us).
Many interesting stories about our country’s past were told to us by the teacher (дієслово в пасивному стані; підмет речення 3 відповідає прямому додатку речення 1).
У реченнях типу 2 у пасивному стані вживаються такі дієслова: to allow, to ask, to award, to forbid, to forgive, to give, to offer, to pay, to present, to show, to teach, to tell.
My little sister was given many nice presents for her birthday.
We were asked many difficult questions at the exams.
You will be taught French next year.
I was shown the way to the station by a small boy.
So your notebook is dirty again, Tom! -You’ve been told about it many times.
В українській мові речення другого типу з пасивним станом не вживаються. Замість них вживаються неозначено-особові або особові речення з дієсловом в активному стані. Порівняйте:
We were told many interesting stories. Нам розповіли багато цікавих історій.
We were told many stories by our teacher. Наш вчитель розповів нам багато історій.
Коли дієслово в активному стані має прийменниковий додаток, цей додаток може стати підметом речення з дієсловом у пасивному стані, причому прийменник ставиться після дієслова.
Порівняйте:
People speak much about this film (активний стан).
This film is much spoken about (пасивний стан).
Jane liked to wear very long skirts, and she was often made fun of by her friends.
“I am waited for in Egypt,” said the swallow. (Oscar Wilde)
Речення такого типу в українській мові не вживаються. Замість них вживаються неозначено-особові або особові речення з дієсловом в активному стані.
I am waited for.– Мене чекають.
I am waited for by my friends.– Мене чекають мої друзі.

Вживання форм пасивного стану
Речення з дієсловом-присудком у формі пасивного стану вживаються в англійській мові (як і в українській) тоді, коли головний інтерес для співрозмовників становить особа або предмет, на які спрямована дія (об’єкт дії), а не той, хто виконує дію (суб’єкт дії), як у реченнях з дієсловом у формі активного стану.
У реченнях з пасивним станом об’єкт дії виражається підметом, а суб’єкт дії або зовсім не згадується, або виражається прийменниковим додатком з прийменниками by або with.
Приклади речень з дієсловом у формі пасивного стану, в яких суб’єкт дії не виражений:
Football is played all over the world.
The wounded were flown to hospital.
I am told you’re an excellent chess-player.
International Women’s Day is celebrated on March 8.
A new school building is being built in our street.
Реченням такого типу в українській мові звичайно відповідають неозначено-особові речення (У футбол грають у всьому світі. Поранених літаком відправили до госпіталю. Мені говорили, що ви чудовий шахіст) або, рідше, речення з дієсловом у формі пасивного стану (Міжнародний жіночий день святкується 8 березня. На нашій вулиці будується новий будинок, школи.)
Приклади речень з дієсловом у формі пасивного стану, в яких суб’єкт дії виражений прийменниковим додатком, з прийменниками by або with:
Many trees were planted by our schoolchildren last autumn.
The sky was covered with clouds.
Pilots’of spaceships are supplied with space suites.
Часи пасивного стану мають в основному ті самі значення, що й відповідні часи активного стану. У розмовній мові пасивний стан вживається порівняно рідко.
Нижче наводяться приклади речень з дієсловом у різних часах пасивного стану.
Present Indefinite Passive
World Youth Festivals are celebrated every fourth year.
Is the question settled?
You are invited to the party, aren’t you?
Will you come with us?
Thank you, but I’m expected elsewhere.
Vitamins A and D are found in fats and oils. They are also contained in milk and eggs.
Past Indefinite Passive
Did you like the play?
I was completely carried away by the acting.
The ground was covered with deep snow.
I was told you were not well.
I was born in 2000.
Future Indefinite Passive
A new boarding-school will be opened this year in our town.
The plan of our trip will be discussed tomorrow, you must come by all means.
Present Continuous Passive
Ann, who’s being examined now?
Past Continuous Passive
While a fire was being made some tourists went to take a swim in the river.
Present Perfect Passive
Has the classroom been aired?
I’ve been told you’ve got a good collection of stamps.
A first-class heavy industry has been built up in the USA.
It has been proved that the average speed of man’s speech is 125–160 words per minute.
Past Perfect Passive
By evening all preparations for the trip had been finished and the boys went home.
I had been promised this book before you asked for it.
Future Perfect Passive
A new stadium will have been opened in our city by 19th of May.
I am sure the work will have been completed by the time you return.
Пасивний стан в англійській мові вживається значно частіше, ніж в українській, де те саме значення звичайно передається в неозначено-особових, безособових або особових реченнях з дієсловом в активному стані. Див. приклади вище, а також такі:
I was told about it only yesterday.
Мені сказали про це тільки вчора (неозначено-особове речення).
The roof of the house was torn off by the storm.
Дах з будинку зірвало бурею (безособове речення).
She is laughed at by everybody.
Всі сміються з неї (особове речення).

Джерело: http://school31.ucoz.com

 


 

 Курси англійської для кіноманів:
5 сайтів, котрі вам допоможуть

 

Будь-яка нова справа спочатку здається нудною і страшенно довгою – не є винятком з цього правила і англійська мова. Однак якщо вивчати її з допомогою улюблених фільмів – справи підуть набагато веселіше.

Топ-5 ресурсів, за допомогою яких можна не тільки подивитися новинки кіно, а й ефективно вивчати англійську мову. Деякі сайти орієнтовані більше на викладачів англійської, але їх чудово можна використовувати і для самостійного навчання.
1) Film English – підбірка короткометражок + плани уроків по них для всіх рівнів навчання. Останній урок, наприклад, присвячений британській короткометражці “Шкереберть”, номінованої в цьому році на “Оскар” http://film-english.com/2013/02/19/head-over-heels/. Для перегляду фільму прокручуйте коліщатко вниз.
2) Film Education (http://www.filmeducation.org/) – Дивіться прямо на сайті уривки з сотень фільмів, від “Месників” до “Життя Пі” + виконуйте запропоновані завдання + читайте статті про фільм!
3) LearnEnglish Teens Entertainment – дотепні статті про кіно та кінорецензії від Британської Ради http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/entertainment
4) Awaytoc – сайт з хорошою підбіркою фільмів і планів уроків за ними – http://awaytoc.com/introduction-to-teaching-english-through-film-content-based-esl.html
5) Дуже цікавий сайт: дивіться уривки з фільмів (з субтитрами) – вчіть граматику! http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.sk/

 

20 ідіом зі світу бізнесу

Вживання префіксів il-, ir-, im-, in-, un-, dis-, mis-, non-

 

Реклама

© 2006-2011 "Час i Подiї". All Rights Reserved | Chicago Web Design - www.4everstudio.com